KENTSEL DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIĞI

Kentsel dönüşüm sürecinde eskiyen bina ve sitelerin yeniden yapımında; site ve bina yönetimlerine, daire sahiplerine ve yatırım/inşaat şirketlerine danışmanlık yapmak büromuzun uzmanlık alanlarından biridir. Eskiyen bina ve sitelerin yeniden yapım süreci; İdare Hukuku, İmar Hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku gibi birçok farklı hukuk bilgisi gerektirmektedir.

  Yatırım ve İnşaat Şirketleri/Site yönetimleri ile olan görüşmelerin hukuki gündemli toplantılarına katılmak,

  Hukuki sürecin yönetimi için malikler arasındaki toplantılara katılmak ve önerilerde bulunmak,

  Yatırım ve İnşaat şirketleri/Site ve bina yönetimleri ile yapılan görüşmeler doğrultusunda; kat karşılığı inşaat sözleşmesi, hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi, ortak şirket kurulması gibi iş ve sözleşme modelini oluşturmak,

  SPK onaylı değerleme şirketlerine halen mevcut bağımsız bölümlerin paylaşıma esas değerler için puantaj toplantılarında hukuki önerilerde bulunmak,

  Yatırımcı ve İnşaat Şirketi/Site ve bina yönetimleri ile görüşmelerde baz oluşturacak Tip inşaat/yatırım sözleşmesi taslağını hazırlamak,

  Yatırımcı ve İnşaat Şirketi/Site ve bina yönetimleri ile görüşmelerde baz oluşturacak yeni Site ve bina Yönetim Planı taslağını hazırlamak,

  Yatırımcı ve İnşaat Şirketi/Siteler ve bina yönetimleri ile tip inşaat/yatırım sözleşmesinin ve yönetim planlarının pazarlık ve uzlaşma görüşmelerine katılmak,

  Yatırımcı ve İnşaat Şirketi/Siteler ve bina yönetimleri ile sözleşme imzasına nezaret etmek ve kat malikleri için gerekli teminatları almak,

  Konsept ve ana proje seçim süreçlerinde istenilen hukuki yardımları yapmak,

  Proje seçiminden sonra oluşturulacak yeni bağımsız bölümler için SPK onaylı değerleme şirketlerine yeni bağımsız bölümlerin paylaşıma esas değerler için puantaj toplantılarında hukuki önerilerde bulunmak,

  Sözleşmeler ve yönetim planı uzlaşması ve imzası sonrasında, yatırım ve inşaat şirketinin imar durumu alma sürecini izlemek ve bu süreçte maliklerin/şirketlerin menfaatlerini korumak,

  İmar durumu doğrultusunda sözleşmeyi revize etmek,

  İnşaat şirketi ile kat maliklerinin proje üzerinden yeni bağımsız bölümleri paylaşımına nezaret etmek,

  SPK değerleme şirketlerinin yaptığı puantaj uygulaması doğrultusunda yeni bağımsız bölümlerin kat malikleri ve üyeler arasında paylaşımında hukuki yardım için bulunmak,

  İmar durumu alındıktan sonra inşaatın hafriyat sürecinin sözleşmelere uygun olarak yapılması sürecini izleyip, hukuki yardımda bulunmak,

  Maliklere yapılacak taşınma, mağduriyet/kira yardımı gibi süreçlerde hukuki yardımda bulunmak,

  Kat irtifakı tapuları açısından hukuki danışmanlık yapmak,

  Kaba inşaat sürecinde, sözleşmeye uyma konusunda hukuki yardımda bulunmak ve gerekli ihtarları çekmek,

  Bağımsız bölümlerin içlerinin yapımı sürecinde, sözleşmeye uyma konusunda hukuki yardımda bulunmak ve gerekli ihtarları çekmek,

  Çevre düzenlemesi yapımı sürecinde, sözleşmeye uyma konusunda hukuki yardımda bulunmak,

  Binanın iskan alınması yapımı sürecinde, sözleşmeye uyma konusunda hukuki yardımda bulunmak,

  Kat mülkiyeti tapularının alınması sürecinde hukuki yardımda bulunmak,

  Maliklere bağımsız bölümleri teslimi sürecinde, sözleşmeye uyma konusunda hukuki yardımda bulunmak ve gerekli ihtarları çekmek,

  Kat malikleri ve site yönetiminin bu süreçte SPK değerleme şirketi, Kontrollük Şirketi gibi üçüncü taraflarla olan sözleşmelerini hazırlamak,

  Süreç içinde yatırım/inşaat şirketine/Site Yönetim Kuruluna ve bina yönetimine (varsa Kooperatif’e) yatırım ve inşaat açısından sözlü veya yazılı olarak danışmanlık yapmak.

NUMARANIZI BIRAKIN BİZ SİZİ ARAYALIM!

Bize ulaşamadınız mı ? Yada iletişim kurmakta zorlanıyor musunuz? Daha hızlı iletişim kurmak mı istiyorsunuz? Numaranızı bırakmanız yeterli, mesai saatleri içerisinde en kısa sürede aranacaksınız!